Petrův Zdar!

Rybářský spolek Květnice,
   je lokálním rybářským spolkem, který hospodaří na dvou rybnících v obci a združuje rybáře mající trvalé bydliště v obci Květnice.

Rybářský spolek Květnice, byl založen v roce 2002 a dne: 11.2.2003 byl zaregistrován na MV ČR. Zároveň byly schváleny stanovy spolku a rybářský řád. Při vzniku spolku byl stanoven počet maximální počet členů na 40 (v roce 2011 odsouhlasila členská schůze navýšení členské základny na maximálně 50 členů).

Od svého vzniku se rybáři každým rokem starají o malý Návesní rybník a velký Mlýnský rybník. Provádějí odstraňování náletových křovin, úklid a údržbu v jejich okolí. Pravidelné zarybňují, starají se o zdravotní stav ryb, nakupují léky a krmivo.

Návesní rybník slouží k odchovu ryb a rybí násady, Mlýnský rybník je určen k lovu.

Rybářský spolek Květnice pořádá každoročně Dětské rybářské závody, které zároveň sponzoruje finanční částkou ze svých zdrojů.

 

Převážně ve své režii, Rybářský spolek Květnice provedl tyto akce:

V průběhu let 2003-2005 vystavěli členové rybářského spolku Květnice na své náklady rybářskou boudu a zastřešené posezení, v Parku Proutnice na břehu Mlýnského rybníka, jakožto zázemí primárně pro rybářské akce a také pro akce obce. Po dohodě je tato stavba využívána i pro aktivity různých skupin a jednotlivců.

V roce 2010 byla provedena generální oprava stavidel Mlýnského rybníka a přetěsnění zdiva v okolí stavidla.

V letech 2011 a 2012 bylo provedeno zpevnění břehu v okolí rybárny, lomovým kamenem.

V roce 2012 bylo provedeno opravení hráze Návesního rybníka, dovozem kamene a betonu a jejich uložením.

Přihlášení

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.