Petrův Zdar!

Rybářský kroužek:

Ve školním roce 2016/2017 zahájil svoji činnost dětský rybářský kroužek Háček. 
Cílem činnosti rybářského kroužku je:
-    Vést děti k přirozenému respektu a úctě k přírodě. Naučit je přírodu poznat, chránit ji a správně se v přírodě a u vody chovat. 
-    Vzdělávat děti v oboru rybářství, zejména v oblasti chovu ryb, poznávání jednotlivých druhů a jejích způsobů  života a poznávání přirozeného prostředí ryb a jiných živočichů. 
-    Naučit děti základní techniky jak rekreačního, tak sportovního rybolovu.
-    Osvojit si získané znalosti a dovednosti praktickým rybolovem pod dohledem lektorů rybářského kroužku.
Vzdělávání probíhá formou pravidelné teoretické a praktické výuky v týdenní periodicitě o délce trvání 2 x 45 minut s 15 minutovou přestávkou doplněnou individuálním rybolovem za příznivého počasí.
Součástí činností jsou i jiné aktivity organizované dětským rybářským kroužkem mimo stanovený termín, a to zejména:
-    Dětské rybářské závody
-    Mimořádné akce spojené s praktickým rybolovem

Zahájení výuky v Dětském rybářském kroužku je po dohodě s vedením kroužku

Kontakt na vedení kroužku:
krouzek@rybarikvetnice.cz
 

Přihlášení

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.