Petrův Zdar!

POZVÁNKA PROGRAM
na

Členskou schůzi

která se koná v sobotu, 15.1.2022

od 15:00 hodin v restauraci U Javůrků

Volba předsedajícího
Volba zapisovatele
Soupis listiny přítomných
Přijetí nových členů
Činnosti 2021
Finanční zpráva spolku 2021
Zpráva hospodáře
Dětský rybářský kroužek
Plán činností 2022
Rozpočet 2022
Diskuse
Občerstvení

Přihlášení

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.