Petrův Zdar!

Vážení kolegové,

Dne 10. 2. 2018 se v 15:00 uskuteční výroční členská schůze Rybářského spolku v Květnici, na kterou vás tímto srdečně zveme.  Místo konaní jako obvykle  - pohostinství U Javůrků.

Program schůze:

1. Volba předsedajícího členské schůze

2. Volba zapisovatele

3. Soupis listiny přítomných, kontrola usnášeníschopnosti

4. Přijetí nových členů

5. Zpráva hospodáře

6. Zpráva o hospodaření spolku

7. Přehled činností v roce 2017

8. Plán činností na rok 2018

Na schůzi lze zaplatit členské příspěvky na rok 2018, zároveň zde proběhne výdej nových povolenek.

Občerstvení (řízek, brambor, okurka) zajištěné!

Budeme se těšit

Vedení spolku

Přihlášení

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.